Jean Albert MG (1799-1885) - krantenbericht over aanstelling

Aanstelling J.A. Maas Geesteranus (1900)

Jean Albert MG (1799-1885) werd op 23 april 1799 geboren als oudste zoon van Pieter Corneliszn Maas (1766-1850) en Willemina Susanna Geesteranus (1772-1827).

In dit krantebericht wordt gemeld dat hij aangesteld is tot adj.-inspecteur te Rotterdam. Gepubliceerd in de Leeuwarder Courant van 28 december 1900.