Anton Cornelis Johannes Struycken (1927-1958) - krantenbericht over dood gevonden

Nederlands diplomaat dood gevonden (1958)

Anton Cornelis Johannes Struycken (1927-1958) werd op 27 augustus 1927 geboren als eerste kind van Marie Louise MG (1896-?) en Arnoldus Johannes Nicolaas Maria Struycken (1900-1955).

Hij was diplomaat.