Pieter Corneliszn Maas (1766-1850) - brief aan zijn zoon Adriaan Jan Cornelis MG (1805-1871) dd 4 september 1850

Pieter Corneliszn Maas (1766-1850) werd op 9 december 1766 geboren als oudste zoon van Cornelis Maas en Willemina van der Putten.

Brief van Pieter Corneliszn Maas (1766-1850) aan zijn zoon Adriaan Jan Cornelis MG (1805-1871) dd 4 september 1850.

Brief van Pieter Maas Czn aan zijn zoon AJC (1850-06-25)

Aat,

Ik ben thans aan de beter hand, maar op om mijn vorige krachten terug te hebben.

Het seizoen word kouder en zend ons een verscheidenheid winden, die allen koud en nadelig voor mij zijn.

Ik wensch u veel genoegen op uwe jagt en houde mij gerecommendeerd. Met den hazen word ik uit Amersfoort zeer mild en goed bedagt. Het soort is daar ik opperbest. Hier is het land van de waterschappen, die men nogthans moeilijk kan krijgen. Het hoofd van de menschen is in Delft met den verkiezingen op hol. Heden is het de grote dag voor de keuze der Prov. Staten, waarover schandelijk word geintrigeerd.

 

Brief van Pieter Maas Czn aan zijn zoon AJC (1850-06-25)Met onze vruchten staat het slecht. Perzikken zullen er misschien 25 zijn en al de abrikozen waren mislukt.

Ik heb thans een 3e paard, dat zeer goed bij de andere komt en zeer wel voldoet. Het is dood mak en loopt zeer goed.

Aangenaam zijn mij de berichten omtrend de welvaart van uwe vrouw en kinderen. Ik geloof dat de buitenlugt zeer wel influenceerd op de gezondheid; en hoop dat Cateau van de gevolgen daarvan in de stad zijnde de ondervinding zal hebben.

Groet allen voor mij en geloofd dat ik steeds ben

Uw Lh vader P Maas Cz

Ruit, 4 sept 1850