Maas Geesteranus
Familievereniging

Zoeken

Taal weergave

Login Formulier

Enkel familieleden en aanverwanten krijgen toegang tot de afgeschermde informatie.

Adriaan Jan Cornelis MG (1805-1871) - levensverhaal

Adriaan Jan Cornelis MG (1801-1871)

Adriaan Jan Cornelis MG (1805-1871) werd op 20 april 1805 geboren als vijfde kind (derde zoon) van Pieter Corneliszn Maas (1766-1850) en Willemina Susanna Geesteranus (1772-1827).

Zijn roepnaam was Aat.

Aat kreeg bij Koninklijk Besluit nummer 56 van 13 september 1843 de naam Geesteranus toegevoegd aan zijn achternaam. Hij is de stamvader van de derde tak van het geslacht Maas Geesteranus, de zgn. 'Tak Zuid-Scharwoude'.

Aat was meester in de rechten. Hij was substituut officier van justitie in Alkmaar (oktober 1833), rechter in Alkmaar (1836), lid van de Stedelijke Raad (1836-1850), lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland (1840-1850) en lid van de gemeenteraad van Den Haag (1859-1871).

Aat trouwde op 14 maart 1834 in Voorburg met Cathérine Anne jonkvrouwe Caan (1811-1894), geboren op 6 oktober 1811 in Den Haag als dochter van jonkheer hendrik Johan Caan en Margaretha Gerardina van Hoogstraten. Zij werd gedoopt in de Waalsche Kerk in Den Haag op 20 oktober 1811. Haar roepnaam was Cateau.

 

Zij kregen acht kinderen:

1. Wilhelmina Suzanna Petronella Adriana MG (1836-1914)

2. Hendrik Gerard Johan MG (1837-1894)

3. Pieter George MG (1839-1883)

4. Henriëtte Suzanna MG (1841-1921)

5. Jeanne Albertine Maas (1842-1842)

6. Adriaan Anne MG (1843-1910)

7. Anna Elisabeth MG (1845-1845)

8. Arnold MG (1849-1884)

 

Hun enige achterkleinzoon die Maas Geesteranus heette was “Henri Parijs” (Hendrik Gerard Johan MG (1894-1966)), die twee dochters kreeg. Toen “Henri Parijs” in 1966 overleed, was de derde tak van het geslacht Maas Geesteranus in mannelijke lijn uitgestorven.

Aat overleed op 28 juni 1871 in Delft.

Cateau overleed op 19 mei 1894 in Den Haag.