Walrave MG (1907-1999) - foto van zijn auto

Foto van De Huson, auto van Adrien Henri MG (1873-1965)  in Tjiandjoer Java

Walrave MG (1907-1999) werd op 8 februari 1907 geboren als tweede kind van Adrien Henri MG (1873-1965) en Marie van Houten (1875-1945).

Dit is zijn auto “De Hudson” waarmee hij onder andere in Tjiandoer/Java reed.