Maas Geesteranus
Familievereniging

Zoeken

Taal weergave

Login Formulier

Enkel familieleden en aanverwanten krijgen toegang tot de afgeschermde informatie.

Adrien Henri MG (1873-1965) - levensverhaal

Adrien Henry MG 1873-1965Adrien Henri MG (1873-1965) werd op 9 juli 1873 in Arhem geboren als tweede kind van Frederik Anton MG (1834-1894) en Iza Cornelia Marie van Houten (1834-1916).
Zijn roepnaam was Hans en later Henri.

Henri begon zijn loopbaan als ambtenaar bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-Indië in december 1895 en doorliep er vele rangen in vele plaatsen op Java en Madura. In 1925 werd hij directeur Binnenlands Bestuur. In 1929 ging hij met pensioen.

In dit digitaal archief bevindt zich een krantenbericht over dit pensioen:
BATAVIA, 16 Januari. Aan den directeur van binnenlandsch bestuur, den heer A.H. Maas Geesteranus, is thans officieel, op verzoek, eervol onslag verleend, ingaande 4 Mei 1929, onder betuiging van dank voor de langdurige trouwe diensten den lande bewezen.
Gepubliceerd in het Utrechts Nieuwsblad, No. 221, 36e jaargang, 18 Januari 1929.

Henri trouwde op 25 mei 1903 in Poerwodadi/Java met Marie van Houten (1875-1945), geboren op 19 augustus 1875 in Demak/Java als dochter van Gideon van Houten en Laura Kremer.

Zij kregen drie zonen:
- Jan Albert MG (1904-1994)
- Walrave MG (1907-1999)
- Rudolf Arnold MG (1911-2003)

Henri overleed op 15 juni 1965 in Blaricum.
Marie overleed op 4 juni 1945 in Den Haag.