Hendrik Gerard Johan MG (1894-1966) - bericht over de stormramp (1925)

De Stormramp (1925)

Hendrik Gerard Johan MG (1894-1966) werd op 9 september 1894 geboren als eerste kind van Adriaan Jan Cornelis MG (1862-1939) en Catharina Jacoba de Lange (1872-1947).

Dit artikel werd gepubliceerd in de Leeuwarder Courant van 25 augustus 1925. het betreft de beédiging van de taxatie-commissies waaraan hij leiding geeft.