Evert MG (1895-1966) - krantenbericht over eervol ontslag

Ir. E. Maas Geesteranus met eervol ontslag (1958)

Evert MG (1895-1966) werd op 24 februari 1895 geboren als tweede kind van Hendrik Philip MG (1868-1931) en Fanny Agnes Bodel Bienfait (1867-1949).

In dit krantenbericht dd 1 maart 1958 staat dat hem eervol ontslag verleend is.