Maas Geesteranus
Familievereniging

Zoeken

Taal weergave

Login Formulier

Enkel familieleden en aanverwanten krijgen toegang tot de afgeschermde informatie.

MG WAPEN

Beschrijving van het familiewapen

Familiewapen Maas Geesteranus Gevierendeeld:
I en IV (Maas)
a. in rood drie gouden sterren.
b. in zilver gaande rode leeuw.
II en III (Geesteranus) in blauw een gouden vaas op een drievoet en drie zilveren struisveren oprijzende uit de vaas.
Helmteken: een uitkomende rode leeuw.
Dekkleden: links: zilver en rood, rechts: goud en blauw.
Opmerking: De tak Zuid-Scharwoude voert zilveren sterren in plaats van gouden.

Literatuur

1. Nederlands Patriciaat, 8e Jaargang. (het hier beschreven wapen, met de volgende vermelding: Enkele takken voeren zilveren sterren in plaats van gouden).

2. Rietstap, Armorial Général (het hier beschreven wapen met sterren van zilver).

Opmerkingen

De bestaande afbeeldingen en stempelafdrukken van bovengenoemd wapen Maas gaan niet verder terug dan de tweede helft van de 18de eeuw. Een tekening uit de 17de, gevonden in de nagelaten papieren van Jan Gilliszn. van der Maes, vertoont een wapen dat sterk afwijkt van het tegenwoordige en van alle ons bekende wapens van gelijknamige geslachten uit deze gewesten: Doorsneden: a. drie rode bollen, b. in zilver een klimmende zwarte leeuw. Helmteken: een gouden en een rode wiek. Dekkleden: rood en goud.

Varianten

Van het Maas Geesteranus familiewapen zijn diverse varianten, zoals getoond in de onderstaande artikelen, uitgebracht.