Maas Geesteranus
Familievereniging

Zoeken

Taal weergave

Login Formulier

Enkel familieleden en aanverwanten krijgen toegang tot de afgeschermde informatie.

Doel van de Familievereniging

De familievereniging Maas Geesteranus heeft als doel:

  1. het onderhouden van de familieband;
  2. onderlinge ondersteuning en
  3. behartiging der gemeenschappelijke belangen van het geslacht Maas Geesteranus

Zij werkt aan dit doel door:

  1. het houden van familiebijkomsten;
  2. het bijeenbrengen van een verenigingskapitaal;
  3. het aankopen van goederen die voor de familie van belang zijn;
  4. het publiceren van genealogiën, kwartierstaten, portretten, enzovoorts,
  5. het onderhouden van familiegraven en
  6. aanwending van andere middelen.