Maas Geesteranus
Familievereniging

Zoeken

Taal weergave

Login Formulier

Enkel familieleden en aanverwanten krijgen toegang tot de afgeschermde informatie.

Groepsfoto's

Evert MG (1895-1966) – groepsfoto met collega’s

Directie NS diner

Evert MG (1895-1966) – groepsfoto met collega’s

Evert MG (1895-1966) werd op 24 februari 1895 geboren als tweede kind van Hendrik Philip MG (1868-1931) en Fanny Agnes Bodel Bienfait (1867-1949).

Deze foto is genomen ter gelegenheid van het afscheid van Evert (3e van links) als chef van de dienst van Weg en Werken van de NS op 27 februari 1958.

Het is een foto van de directie van de Nederlandse Spoorwegen tijdens het afscheiddiner in Huize Molenaar (Korte Nieuwstraat 6 te Utrecht).

Links van Evert staat zijn opvolger, ir. J.L. Hoorweg.

Geheel rechts zit ir. J.L. Hoorweg, de opvolger van Evert.

 Evert MG (1895-1966) – groepsfoto met collega’s

Directie NS op het bordes

Deze foto is genomen ter gelegenheid van het afscheid van Evert MG (1895-1966) (voorste rij, midden) als chef van de dienst van Weg en Werken van de NS op 27 februari 1958.

Het is een foto van de directie van de Nederlandse Spoorwegen op het bordes van het 3e Administratiegebouw (HGB III) aan het Moreelsepark te Utrecht. 

Links van Evert staat zijn opvolger, ir. J.L. Hoorweg.

 (de originele foto bevindt zich in het archief van de gemeente Utrecht)