Maas Geesteranus
Familievereniging

Zoeken

Taal weergave

nlenfrdeptes

Login Formulier

Enkel familieleden en aanverwanten krijgen toegang tot de afgeschermde informatie.

Pieter Corneliszn Maas (1766-1850) – brief aan VE Just de la Paisières

Brief van Pieter Maas Czn aan Just de la Paisieres (1838-07-05)

Pieter Corneliszn Maas (1766-1850) werd op 9 december 1766 geboren als oudste zoon van Cornelis Maas en Willemina van der Putten.

Deze brief schreef Pieter op 5 juli 1838 aan de heer V.E. Just de la Paisières, waarschijnlijk een familielid van zijn aangetrouwde nichtje Maria Wilhelmina Just de la Paisières.

De WelEdelGeboren Heer

den Heer V.A. Just de la Paisiëres

5 July 1838 's Hage
Brief van Pieter Maas Czn aan Just de la Paisieres (1838-07-05)

WelEd Geb Heer !

Onder vriendelijke dankbetuiging voor de eer der Communicatie van de heuchelijke gebeurtenis in Uw Huis, wenschen wij uwE daarmede hartelijk geluk !

Moge de geachte kraamvrouw voorspoedig zijn en de jonggeboorene opwassen tot vreugde zijner ouders; en daardoor het streelende gevoel bestendig zijn, dat het tegewoordige blijde evenement na doorstane verliezen bij u te weeg brengd.

Wij beveelen ons steeds ! en ik betuig met Hoogachting te zijn

WelEd Geb Heer ! Uw WelEd Geb dw dienaar

P Maas Czn

De Ruyt 5 July 1838