Maas Geesteranus
Familievereniging

Zoeken

Taal weergave

Login Formulier

Enkel familieleden en aanverwanten krijgen toegang tot de afgeschermde informatie.

Arnoldus Geesteranus (1593-1658) - vermelding in Album amicorum van Wolfgang Marcus

Album amicorum van Wolfgang Marcus ('Marcus') GualtherusAlbum amicorum / van Wolfgang Marcus ('Marcus') Gualtherus (1585-ca. 1635), rector der Latijnse school te Kampen en Frederikstad, uit Weinheim.

Bevat ca. 194 inscripties, inclusief een eigendomsinscriptie, geplaatst door medestudenten en kennissen te Weinheim, Zweibrücken, Hornbach, Bingen, Heidelberg, Herschbach, Marburg, Kampen, Steenwijk, Vollenhove, Blokzijl, Harderwijk, Leiden, Den Haag, Gouda, Hoorn, Utrecht, Steinfurt, en Hamburg.

Het boek is eigendom van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag en bekend onder nummer 133 L 8.

 

Album amicorum van Wolfgang Marcus ('Marcus') Gualtherus

Op pagina 210 staat een inscriptie van Arnoldus Geesteranus.