Maas Geesteranus
Familievereniging

Zoeken

Taal weergave

Login Formulier

Enkel familieleden en aanverwanten krijgen toegang tot de afgeschermde informatie.

Cornelis Pieterszn Maas (1741-1811) - levensverhaal

Cornelis Pieterszn Maas (1741-1811) werd op 29 oktober 1741 in Den Haag geboren als zoon van Pieter Gilleszn Maas (1713-1766) en Jannetje Schommers (1721-1755).

Cornelis Pieterszn was lakenfabrikant in Delft en werd er (samen met zijn vader) op 20 december 1760 conciërge van de onder één college van regenten werkende tehuizen Sint Jorisgast- en dolhuis en het Tucht- en werkhuis in Delft over van zijn vader.
In het Tuchthuis werden de armen, landlopers en wezen aan het werk gezet. Zij moesten er spinnen en weven.
Cornelis werkte zich op tot staalmeester en gouverneur van de lakenhal én tot secretaris van het Sint Nicolaasgilde.

In 1766 verkreeg hij een hypotheek op zijn huis en ververij in het pand “het Vliegent Kind”, dat aan de westzijde van de Voorstraat stond. Dit huis werd verkocht in 1784.

Hij was hoofdman van het Sint Nicolaasgilde, een gilde van kooplieden in Delft. Verder legde hij de eed tot poorter van Delft af op 28 november 1780.

Op 8 december 1785 droeg Cornelis Pieterszn de functie van conciërge over aan zijn halfbroer Willem Pieterszn Maas (1758-1794).

In de lakenfabriek van Cornelis Maas & zoon te Delft werden in de jaren 1809 en 1810 vervaardigd:
- 1000 stukken laken van ongeveer 40 ellen, dus totaal circa 40.000 el
- 1000 stukken zo karmijen als baayen van ongeveer 46 el, dus totaal circa 46.000 el
Er werd aan het geheele Garde Corps van Koning Lodewijk Napoleon geleverd; evenals aan de regimenten:
- de lijfgarde te paard
- het 2e regiment Huzaren
- het 2e regiment Kurasfiers
- het 3e, 4e en 7e regiment Infanterie
Verder werd geleverd aan het Legioen Velites en de Koninklijke Militaire School.
(Het document waaraan bovenstaande is ontleend berust op het Gemeente archief te Delft).

Cornelis trouwde op 23 februari 1766 in Scheveningen met Willemina van der Putten (1743-1810), geboren op 19 januari 1943 in Den Haag.

Zij kregen vier kinderen:
1. Pieter Corneliszn Maas (1766-1850)
2. Cornelia Maas (1772-1841). Zij werd geboren op 30 mei 1772 in Delft, trouwde op 9 mei 1796 in Delft met Adriaan Jan Hoekwater (1771-1818) en overleed in 1841.
3. Jannetje Maas (1775-1835). Zij werd geboren op 8 oktober 1775 in Delft, trouwde op 12 mei 1805 in Delft met Thomas Francis Richard (1771-1838) en overleed in 1835.
4. Anna Maria Maas (1785-1852). Zij werd geboren op 13 juni 1785 in Delft, trouwde op 1 november 1811 met Paulus Soek (1775-1838) en overleed in 1852.

Willemina overleed op 17 december 1810 in Delft.
Cornelis overleed op 12 februari 1811 in Delft.