Maas Geesteranus
Familievereniging

Zoeken

Taal weergave

Login Formulier

Enkel familieleden en aanverwanten krijgen toegang tot de afgeschermde informatie.

Dirk Geesteranus (1653-1729) - levensverhaal

Dirk Geesteranus (1653-1729) werd volgens familiepapieren geboren op 8 januari in 1653 of 1655 in Leiden. Dit kan niet bevestigd worden door doopboeken van die stad.

Waarschijnlijk werd Dirk geboren als onwettig kind van medicus Pieter Geesteranus (1623-1673) en zijn huishoudster.

Het Centraal Bureau voor Genealogie wijst op de volgende feiten:

1. Pieter Geesteranus (1623-1673) trouwde op 7 februari 1645 in Leiden met Maria de Neyn. Zij krijgen drie kinderen waarvan de tweede al binnen een maand sterft. Tien dagen na de geboorte van het derde kind sterft Maria op 5 januari 1649.
Pieter blijft dan achter met een jongetje van 3 jaar oud (Pieter) en de pas geboren Anna. Waarschijnlijk heeft Pieter daarna een huishoudster in dienst genomen om voor hem en de kinderen te zorgen.

2. Op 11 januari wordt in de Pieterskerk te Leiden een jongetje gedoopt dat de naam Dirck heeft en wiens vader Pieter Pieterse heet. Er wordt geen naam van een moeder vermeld, wél de naam van een getuige: Grietien Bouwensdochter.

3. Dirk Geesteranus noemt zijn oudste zoon Petrus, hetgeen voor een meesterschoenmaker die Dirk heette niet gebruikelijk was. Hij had immers geen Latijnse opvoeding ontvangen en zijn kind zou dat waarschijnlijk ook niet krijgen.

4. Het was tot de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 eenveel voorkomende verschijnsel dat een onwettig kind de achternaam van de natuurlijke vader kreeg.

Deze feiten maken het volgens het Centraal Bureau voor Genealogie aannemelijk dat Dirk een onwettig kind was van Pieter Geesteranus en dat de moeder met het kind én een som geld naar Delft is vertrokken.

Dirk was omstreeks 1670 meester schoenmaker in de Peperstraat in Delft.

Hij trouwde op 7 augusus 1678 in Schipluiden met Brigitte de Zeeuw, wier vader schoenmaker was op de Voldersgracht in Delft.

Zij krijgen twee kinderen:
- Petrus, gedoopt te Delft op 14 mei 1679, begraven te Delft op 15 maart 1683 (4 jaar oud)
- Johannes, gedoopt te Delft op 1 januari 1683, begraven te Delft op 30 september 1724 (40 jaar oud).

Brigitte overlijdt een maand na de geboorte van Johannes op 2 februari 1683.

Dirk trouwt daarna op 22 mei 1695 met Agniesge Bodegraven. Zij krijgen vijf kinderen waarvan er drie op zeer jonge leeftijd overlijden.

Het is onbekend of Dirk contact heeft gehouden met zijn vader Pieter Geesteranus (1623-1673) en/of zijn opa Nanning Geesteranus (1588-1650), die een neef was van Arnoldus Geesteranus (1593-1658).

Dirk werd op 10 juni 1729 in Delft begraven.