Maas Geesteranus
Familievereniging

Zoeken

Taal weergave

nlenfrdeptes

Login Formulier

Enkel familieleden en aanverwanten krijgen toegang tot de afgeschermde informatie.

Ontstaan van de naam Maas Geesteranus

In 1812 overleed Pieter Arnoldus Geesteranus in Rusland. Zijn oudere broer Willem Albert, de laatste in de mannelijke lijn die de naam Geesteranus droeg, was ongehuwd. Zodoende dreigde de naam Geesteranus uit te sterven.

Teneinde dit te voorkomen werd bij Koninklijk Besluit nummer 2 van 1 april 1817 de naam Geesteranus toegevoegd aan de naam Van der Sleyden, de naam van de twee zonen uit het tweede huwelijk van Carolina Johanna Geesteranus, een oudere zuster van Pieter Arnoldus en Willem Albert, en van Volkert Cornelis van der Sleyden.

Het huwelijk van de oudste zoon Cornelis Willem van der Sleyden Geesteranus bleef kinderloos; hijzelf overleed in 1840. Zijn jongere broer, Frederik Willem, stierf ongehuwd in 1834, zodat, nadat ook Willem Albert Geesteranus in 1842 overleed, de naam Geesteranus opnieuw dreigde te verdwijnen.

Petronella Georgetta, een andere zuster van Pieter Arnoldus en Willem Albert, was inmiddels getrouwd met Pieter Corneliszn. Maas. Deze was op zijn beurt eerder gehuwd met Willemina Susanna Geesteranus, een volle nicht van de eerder genoemde familie Geesteranus. Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren: vier zonen en twee dochters.

Petronella Georgetta diende, teneinde uitsterven van de naam Geesteranus te voorkomen, samen met haar vier stiefzonen op 27 juni 1842 een verzoek in tot toevoeging van de naam Geesteranus aan de familienaam Maas van de vier zonen.

Dit verzoek werd ingewilligd bij Koninklijk Besluit No. 56 van 13 september 1843 en vanaf dat moment bestaat de naam Maas Geesteranus.

De vier zonen van Pieter Corneliszn. Maas en Willemina Susanna Geesteranus dragen als eersten de naam Maas Geesteranus en zijn de stamvaders van de vier takken aan de stamboom ‘Maas Geesteranus’:

Jean Albert  Maas Geesteranus

1799 - 1885

Oudste tak

Cornelis Maas Geesteranus

1803 - 1881

Tak van de Burgemeester

Adriaan Cornelis Maas Geesteranus

1805 - 1871

Tak Zuid-Scharwoude

Willem Petrus Jacobus Maas Geesteranus

1807 - 1853

Jongste tak