Maas Geesteranus
Familievereniging

Zoeken

Taal weergave

nlenfrdeptes

Login Formulier

Enkel familieleden en aanverwanten krijgen toegang tot de afgeschermde informatie.

Godert Willem MG (1924-2012) - levensverhaal


Godert Willem MG (1924-2012) werd op 17 februari 1924 in Delft geboren als eerste kind van Pieter MG (1896-1971) en Sigrid Hondius (1899-1988).

1941: eindexamen HBS-B aan het Baarnsch Lyceum
1943: staatsexamen Grieks en Latijn.
1945-1949: rechten aan de Rijksuniversiteit Utrecht; doctoraal examen Nederlands Recht
1950-1898: diverse functies bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag, de laatste jaren voor zijn pensionering was hij Juridisch Adviseur van de Minister.

Naast zijn werk bij het Ministerie:
1967: tijdelijke leeropdracht volkenrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam
1978-1994: voorzitter van de Adviescommissie Bezwaren Beoordelingen Buitenlandse Zaken
1980: enkele maanden ter beschikking gesteld van het Internationaal Atoomagentschap in Wenen/Oostenrijk.
1985-1989: lid q.q. van de Staatscommissie Internationaal Privaatrecht in Den Haag.
1986-1993: lid van het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag.

Na zijn pensionering:
1989-1996: lid van de Adviescommissie Volkrenrecht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
1989-1994: griffier van een Amerikaans/Brits arbitrage-tribunaal (Vredespaleis, Den Haag)
tevens: lid voor Nederland van de adviescommissie “European Commission for Democracy through Law) van de Raad van Europa.

Vrijwilligerswerk:
1953-1990: secretaris, later lid van de sectie Internationale Zaken van de Raad van Kerken in Nederland.
1985-1999: bestuurslid ban de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden in Den Haag en Scheveningen.
1985-1997: ouderling in de Houtrustkerk in Den Haag
1989-1994: lid van het Curatorium van het Asser College Europe in Den Haag.

Godert was betrokken bij de oprichting van de Familieverening Maas Geesteranus in 1946 en bekleedde daarin diverse bestuursfuncties.

Hij is benoemd in de Orde van de Nederlandse Leeuw, officier in de orde van Oranje-Nassau en grootofficier in de Orde van Francisco de Miranda van Venezuela.

Godert trouwde op 13 juni 1950 in Bilthoven met Diderica Elisabeth Willemina van Reede (1924-1998), geboren op 21 juli 1924 in Utrecht als dochter van Jacob Lydias van Reede en Margaretha Maria Immink. Haar roepnaam was Liesbeth.

Zij kregen drie dochters:

- Louise Françoise MG (1951-2015) – roepnaam Lous
- Jacoba Lydia MG (1953) – roepnaam Lydeke
- Sigrid Emilie MG (1955) – roepnaam Sigrid

Godert overleed op 18 april 2012 in Den Haag.
Liesbeth overleed op 12 oktober 1998 in Den Haag.