Maas Geesteranus
Familievereniging

Zoeken

Taal weergave

Login Formulier

Enkel familieleden en aanverwanten krijgen toegang tot de afgeschermde informatie.

Pieter MG (1896-1971) - levensverhaal

Pieter MG (1896-1971) werd op 29 januari 1896 in Nijmegen geboren als eerste (en enige) kind van Godert Willem MG (1862-1916) en Elisabeth Repelius (1871-1954). Zijn roepnaam was Piet.

Portret G

Piet studeerde in 1929 af als civiel ingenieur in Delft. Tussen 1927 en 1930 werkte hij bij firma Chr. Roosendaal in Enkhuizen. Vanaf 1930 werkte hij bij de N.V. Maatschappij Wegenbouw, vanaf 1951: Koninklijke Maatschappij Wegenbouw N.V.
Na de oprichting van de Afdeling Spoorwerken in 1945 was Piet belast met de leiding van deze afdeling, met ingang van 1949 als directeur. In 1961 ging hij met pensioen.

Bij de mobilisatie in augustus 1939 is hij opgekomen als reserve-kapitein en commandant van de zware compagnie in Hoek van Holland. Later werkte hij aan de bouw van versterkingen in de vesting Holland.
Tijdens de oorlog speelde Piet een rol in het verzet. Hij was commandant voor de Bilt en Bilthoven (1942-1946) van de O.D. (organisatie van Nederlandse officieren in het door de Duitsers bezette gebied) en in 1953 mede-oprichter en eerste voorzitter van de plaatselijke afdeling van de Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland. Piet is postuum onderscheiden met het verzetsherdenkingskruis.

In 1945 maakte Piet deel uit van een tijdelijk bestuurscollege dat in de gemeente De Bilt de taken van het gemeentebestuur waarnam. Tussen november 1945 en september 1946 was hij lid van de nood-gemeenteraad van De Bilt. Aansluitend was hij tot 1966 gemeenteraadslid en fractievoorzitter, de laatste vier jaren was hij wethouder. In 1946 was Piet mede-oprichter en eerste voorzitter van de Partij van de Vrijheid, afdeling De Bilt – Bilthoven. In 1948 werd de naam van deze partij veranderd in de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).
Piet was in 1946 mede-oprichter van de familievereniging Maas Geesteranus. Hij bekleedde diverse bestuursfuncties en werd in 1970 benoemd tot ere-voorzitter.

Portret Pieter MG (1896-1971)In 2014 verscheen het boek “Bilthoven en De Bilt in de 2e Wereldoorlog” geschreven door Bernard Schut.
In dit boek staat het volgende over Piet MG:

In Bilthoven was de staf gevestigd van het 88e Duitse Legerkorps. Hele stukken van de gemeente waren Sperrgebiet, afgezet met prikkeldraad en met wachtposten. Het waren jaren van gebrek aan voedsel, licht, warmte. Er heerste angst, voor de razzia’s en de iedere dag mogelijke bombardementen. Er was de bezetting en het verzet, soms bijna tegen beter weten in, soms roekeloos, maar ook vol heilige overtuiging van de waarden waar men voor streed. Er waren collaborateurs, onderduikers. Soms naast elkaar wonend, zoals in de Overboslaan. Velen werden gedwongen tot dwangarbeid, afgevoerd in krijgsgevangenschap, verdwenen in concentratiekampen.
Al vroeg in najaar 1940 werd de OD, de Ordedienst, in het leven geroepen, samengesteld uit militairen, beroeps en dienstplichtig, van alle rangen. De OD kende daardoor een hiërarchische structuur, zoals in het leger. Aanvankelijk was het primaire doel het herstel van de orde na de spoedige verwachte bevrijding. Toen deze uitbleef, pleegde de OD alle vormen van verzet: sabotage, wapensmokkel, spionage, vervalsing, overvallen, enz.
De tweede landelijke organisatie was de LO, de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers. Het strijdende gedeelte van de LO was de LO-KP, de knokploegen, gericht op gewapend verzet.
Piet Maas Geesteranus was als reserve kapitein plaatselijk commandant van de OD. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het verzet in de gemeente – hoewel de auteur weinig specifieke informatie over hem heeft kunnen vinden. Hij heeft leiding gegeven bij de KP en later bij de BS (Binnenlandse Strijdkrachten opgericht in september 1944). Bij de BS vervulde hij de rol van plaatselijk commandant van het niet-strijdende gedeelte.

Piet trouwde op 12 juli 1923 in Voorburg met Sigrid Hondius (1899-1988), geboren op 9 juli 1899 in Pretoria/Zuid-Afrika als dochter van Jacobus François Hondius en Emilië Roggen.

Zij kregen vier kinderen:
- Godert Willem MG (1924-2012)
- Erna MG (1925-2014)
- Frans MG (1928-1989)
- Sigrid Emilie MG (1930-2012). Zij werd op 15 juni 1930 in Heemstede geboren en overleed op 13 juni 2012.

Pieter overleed op 5 januari 1971 in Bilthoven.
Sigrid overleed op 16 januari 1988 in Bilthoven.