Maas Geesteranus
Familievereniging

Zoeken

Taal weergave

Login Formulier

Enkel familieleden en aanverwanten krijgen toegang tot de afgeschermde informatie.

Frederik Anton MG (1834-1894) - levensverhaal

Frederik Anton MG (1834-1894) werd op 6 juni 1834 in Delft geboren als vierde kind van Jean Albert MG (1799-1885) en Maria Elisabeth de Gelder (1804-1869).

00992   Foto van Frederik Anton MG (1834 1894)In 2015 verscheen het boek “Aan de Gennip, Instituut voor de landbouw in Hengelo (1849-1858)” dat door Judith Lettink geschreven werd. Daarin staat dat Frederik Anton van 1853 tot 1857 kwekeling/leerling was op de landbouwschool ‘Aan de Gennip’ in Hengelo.
De door Adrianus de Stoppelaar opgerichte landbouwschool was een driejarige cursus om ‘jongelingen uit de beschaafden stand” tot landbouwers op te leiden. In de winter lag de nadruk op het theoretische onderwijs: natuurkunde, landbouwscheikunde, plantkunde, dierkunde en landmeetkunde. De zomer werd gewijd aan praktisch onderwijs: ploegen, mesten, oogsten, veeverzorging, etc.
De school had plaats voor 10 à 12 interne leerlingen tussen de 16 en 24 jaar. Na de cursus mocht men zich oeconoom of landhuishoudkundige noemen. In 1857 besloot directeur de Stoppelaar de landbouwschool met medeneming van de aanwezige leerlingen te verhuizen naar Heerde op de Veluwe.
Frederik Anton heeft de cursus in 1857 afgerond. Kennelijk was werk en locatie hem goed bevallen want in november van dat jaar kocht zijn vader Jean Albert Maas Geesteranus de boerderijschool voor zijn zoon, die hier nog negen jaar bleef wonen.
Op de school had Frederik Anton Joan Walrave van Houten leren kennen, die van 1851 tot 1854 de cursus had gevolgd.
Joan verhuisde na de cursus naar het landhuis het Meenink te Hengelo, dat in 1852 door zijn vader Bernardus van Houten was gekocht.
In 1864/1865 werden de boerderijschool en inboedel via een veiling verkocht en ging Frederik Anton bij zijn oud-studiegenoot op het Meenink wonen. Hij woonde er vier jaar en leerde er Joan’s zuster Iza Cornelia Maria van Houten kennen, die sinds 1863 weduwe was van Hermanus van Craandijk. Zij had twee kinderen van Hermans van Craandijk: Johannes Bernardus en Maria Petronella.

Iza Cornelia Marie van Houten (1834 1916)

Hij trouwde op 10 maart 1870 in Zutphen met Iza Cornelia Marie van Houten (1834-1916), geboren op 21 augustus 1834 in Amsterdam als dochter van Johannes Bernardus van Houten en Sara van Heukelom.

Zij kregen drie kinderen:
- Jean Albert MG (1871-1944), geboren op 11 september 1871 in Arnhem
- Adrien Henri MG (1873-1965), geboren op 9 juli 1873 in Arnhem
- Jeannette Cornélie MG (1875-1936), geboren op 25 september in Arnhem en overleden op 12 augustus 1936 in Den Haag

Frederik Anton overleed op 22 januari 1894 in Arnhem.
Iza Cornelia Marie overleed op 13 april 1916 in Den Haag.