Maas Geesteranus
Familievereniging

Zoeken

Taal weergave

nlenfrdeptes

Login Formulier

Enkel familieleden en aanverwanten krijgen toegang tot de afgeschermde informatie.

Brieven

Pieter Corneliszn Maas (1766-1850) - brief aan zijn ouders dd 17 sept 1796

Brief van Pieter Maas Czn aan zijn ouders vanuit Parijs (1796-09-17)Parijs den 17* September 1796
Waarde Vader en Moeder
Donderdag morgen om 12 uuren ben ik zeer wel dog ontoonbaar van de stof en vuyligheid behouden in Parijs aangekomen, mijn intrek neemende in mijn oude logement van Hotel de la Loi Rue de la Loi alwaar ik weeder op de 3° verdieping ben beland dog zeer goed ben gelogeerd. Het was te laat om in dien dag te schrijven vermits de post smiddags ten 1 uur vertrok – deeze maak ik heden gereed om dat ik ivoornemens ben morgen naar Versailles St.Cloud en Sêve (Sèvres?) te gaan en er een paar dagen te blijven, de post vertrekt maandag.

Lees meer...

Pieter Corneliszn Maas (1766-1850) - brief aan zijn ouders vanuit Parijs dd 21 sept 1796

Brief van Pieter Maas Czn aan zijn ouder vauit Parijs (1796) - blad 1

Parijs den 21 September 1796, 5* complementaire van 't 4* jaar

Waarde Vader en Moeder,

Wat of de reeden geweest is dat ik uw brief van den 15e eerst gisteren avond heb ontfangen weet ik niet, althans Zondagavond zijn alle de brieven uyt Holland aangekoomen en deeden mij niet weinig verwondert staan van er geen voor mij meegebragt te hebben; Gij zult uyt mijn voorige van den 17° gezien hebben dat ik verbaasd met mijn rijs gesukkeld heb, dan zulks zal nu beeter gaan vermits er van hier alle dagen geregeld diligences na Rouen gaan en ik in voorhand mijn plaats zal neemen. Hoe het zig dan verder toe zal dragen weet ik niet. Zoo het weder beeter is als het teegenwoordige gaa ik mogelijk met de kar of wagen mee dog zo niet neem ik de publique rijtuigen.

Lees meer...