Maas Geesteranus
Familievereniging

Zoeken

Taal weergave

nlenfrdeptes

Login Formulier

Enkel familieleden en aanverwanten krijgen toegang tot de afgeschermde informatie.

Krantenknipsels

Hendrik Gerard Johan MG (1894-1966) - krantenbericht over verstoppertje spelen tijdens cycloon

Henry MG speelt verstoppertje in Borculo (1925)

Hendrik Gerard Johan MG (1894-1966) werd op 9 september 1894 geboren als eerste kind van Adriaan Jan Cornelis MG (1862-1939) en Catharina Jacoba de Lange (1872-1947).

Hoe Mr. Maas Geesteranus met den cycloon te Burculo verstoppertje speelde. Links de tafel, waar de heer M.G. met mevrouw Hiddink (rechts) en Gerritje Sikkink (links) tijdens den cycloon onder kroop. Rechts: een reproductie van de zilveren plaat thans op de tafel aangebracht.

 

Deze foto werd gepubliceerd in de Leeuwarder Courant van 7 november 1925.

Willem Albert Geesteranus (1785-1842) - bericht van bevordering

Bevordering W.A. Geesteranus tot Schout bij NachtWillem Albert Geesteranus (1785-1842) werd op 8 maart 1785 geboren als vierde kind van Reyer Geesteranus 9191742-1794) en Johanna Cornelia Boers (1756-1802).

Bij Zr. Ms. besluit van den 2den December is bevorderd tot schout-bij-nacht, de kapt. ter zee W. A. Geesteranus.

 

Gepubliceerd in het Algemeen Handelsblad van 7 december 1841.

Adrien Henri MG (1873-1965) - krantenbericht over eervol ontslag

Eervol ontslag Adrien Henri MG

Adrien Henri MG (1873-1965) werd op 9 juli 1873 geboren als tweede kind van Frederik Anton MG (1834-1894) en Iza Cornelia Marie van Houten (1834-1916).

De tekst van dit krantenbericht is:

BATAVIA, 16 Januari. Aan den directeur van binnenlandsch bestuur, den heer A.H. Maas Geesteranus, is thans officieel, op verzoek, eervol onslag verleend, ingaande 4 Mei 1929, onder betuiging van dank voor de langdurige trouwe diensten den lande bewezen.

Gepubliceerd in het Utrechts Nieuwsbald, No. 221, 36e jaargang, 18 Januari 1929.

Adrien Henri MG (1873-1965) - krantenbericht over binnenlands verlof

Directeur B. B. met verlof.

Adrien Henri MG (1873-1965) werd op 9 juli 1873 geboren als tweede kind van Frederik Anton MG (1834-1894) en Iza Cornelia Marie van Houten (1834-1916).Directeur B. B. met verlof.

 

Met ingang van 19 Sept. 1927, is verleend, wegens gewichtige redenen, een binnenlandsch verlof voor den tijd van drie weken, door te brengen op Bali, aan den Directeur van B. B., den heer A. H. Maas Geesteranus.

Gepubliceerd in Het Nieuws van den Dag voor Nederlansch-Indië No. 205, Dinsdag 6 september 1927, 32e Jaargang.

Willem Petrus Jacobus MG (1807-1853) - krantenbericht met benoeming

Benoeming W.P.J. Maas Geesteranus

Willem Petrus Jacobus MG (1807-1853) werd op 13 augustus 1807 geboren als zesde kind van Pieter Corneliszn Maas (1766-1850) en Willemina Susanna Geesteranus (1772-1827).

In dit bericht staat dat hij benoemd wordt tot majoor-kommandant bij de schutterij van Amersfoort.

" Bij besluit van 7 Seplember jl. , No. 43 , heeft Zijne Majesteit tot majoor-kommandant der dienstdoende schutterij te Amersfoort benoemd , W. P. J. Maas Geesteranus , vroeger 1ste luitenant bij het regiment rijdende artillerie."

Gepubliceerd in de Nieuwe Rotterdamsche Courant No. 215, donderdag 11 september 1845.