Maas Geesteranus
Familievereniging

Zoeken

Taal weergave

Login Formulier

Enkel familieleden en aanverwanten krijgen toegang tot de afgeschermde informatie.

Portretfoto's

Cornelis Geesteranus (1588-na 1648) - portret

Portret Cornelis GeesteranusPortret van Cornelis Geesteranus, 1623, toegeschreven aan Tako Hajo Jelgersma, 1715 - 1795

In bezit van het Rijksmuseum, Amsterdam

Onderschrift:

Cornelis Geesteranus, Predikant te Gorchum, meede beschuldigde aan de zamensweering op het leven van zijn Ecell. Prins Maurits, welke moord moest uitgevoerd worden op den 7e Februarij 1623, is nadat de saak door vier van de omgekogte perzoonen door verleegentheijt (als niet weetende wat er eijgentlijk uijtgevoerd zoude worden) aan den dag gekoomen, waarop gen Geesteranus gevulgt zijnde, is vierduijsend guldens op zijn lijf gesteld,met verbod, dat niemand hem mogt logeeren of in eeniger manieren herbergen op verbeurte van lijf en goed.