Maas Geesteranus
Familievereniging

Zoeken

Taal weergave

Login Formulier

Enkel familieleden en aanverwanten krijgen toegang tot de afgeschermde informatie.

Diversen

Buitenplaats Nieuw Eyk en Duynen (1890)

Buitenplaats Nieuw Eyk en Duynen (1890)

Cornelis Maas Geesteranus (1803-1881), de vader van mr. Anne Marie, sluit zijn politieke loopbaan in Delft af met het burgermeestersambt (1851-1855).

Op 26 oktober 1855 koopt hij buitenplaats en landgoed Eijk en Duijnen van de familie Cohen Stuart voor het bedrag van 27.000 gulden. Vervolgens verhuist hij in november 1855 met zijn gezin naar Huize Eijk en Duijnen. Het gezin bestaat dan uit vader Cornelis, moeder Johanna Jacoba Soek en hun kinderen Paulus Cornelis, Anne Marie, Maria Johanna Wilhelmina en Cornelia Sophia. De oudste zoon Pieter (civiel ingenieur) is dan al vertrokken naar Amerika.

Op 19 december 1881 overlijdt Cornelis in Huize Eijk en Duijnen. Zijn erfenis bevat aan onroerende goederen Huize Eijk en Duijnen met het landgoed van bijna 10 hectaren en een aantal percelen weiland in Loosduinen. In het totaal ruim 22 hectaren.

De erfgenamen besluiten tot een openbare verkoping, die plaatsvindt op 1 en 8 maart 1882 in een herberg te Loosduinen. Mr. Anne Marie koopt de buitenplaats terug voor 41.700 gulden. De andere percelen worden aan derden verkocht, waarna de erfgenamen hun erfdeel in geld kunnen ontvangen.

Waarom besloten werd om er daarna een begraafplaats (Nieuw Eik en Duinen) van te maken is te lezen in het artikel dat archivaris Guus MG in 2003 schreef en dat terug te vinden is op de MG-website in het hoofdstuk “Geschiedenis”.

Op deze foto zijn Anne Marie MG en zijn dochter Rudolphine Gosewina Alida MG (1870-1956) te zien. De foto is vermoedelijk vlak voor de aanleg van de begraafplaats gemaakt.

 

Buitenplaats Nieuw Eyk en Duynen (1890)

Buitenplaats Nieuw Eyk en Duynen (1890)

Cornelis Maas Geesteranus (1803-1881), de vader van mr. Anne Marie, sluit zijn politieke loopbaan in Delft af met het burgermeestersambt (1851-1855).

Op 26 oktober 1855 koopt hij buitenplaats en landgoed Eijk en Duijnen van de familie Cohen Stuart voor het bedrag van 27.000 gulden. Vervolgens verhuist hij in november 1855 met zijn gezin naar Huize Eijk en Duijnen. Het gezin bestaat dan uit vader Cornelis, moeder Johanna Jacoba Soek en hun kinderen Paulus Cornelis, Anne Marie, Maria Johanna Wilhelmina en Cornelia Sophia. De oudste zoon Pieter (civiel ingenieur) is dan al vertrokken naar Amerika.

Op 19 december 1881 overlijdt Cornelis in Huize Eijk en Duijnen. Zijn erfenis bevat aan onroerende goederen Huize Eijk en Duijnen met het landgoed van bijna 10 hectaren en een aantal percelen weiland in Loosduinen.

In het totaal ruim 22 hectaren. De erfgenamen besluiten tot een openbare verkoping, die plaatsvindt op 1 en 8 maart 1882 in een herberg te Loosduinen. Mr. Anne Marie koopt de buitenplaats terug voor 41.700 gulden. De andere percelen worden aan derden verkocht, waarna de erfgenamen hun erfdeel in geld kunnen ontvangen.

Waarom besloten werd om er daarna een begraafplaats (Nieuw Eik en Duinen) van te maken is te lezen in het artikel dat archivaris Guus MG in 2003 schreef en dat terug te vinden is op de MG-website in het hoofdstuk “Geschiedenis”.

Op deze foto zijn Anne Marie MG en zijn dochter Rudolphine Gosewina Alida MG (1870-1956). De foto is vermoedelijk vlak voor de aanleg van de begraafplaats gemaakt.

 

 

Buitenplaats Nieuw Eyk en Duynen (1890)

Buitenplaats Nieuw Eyk en Duynen (1890)

Cornelis Maas Geesteranus (1803-1881), de vader van mr. Anne Marie MG (1836-1899), sluit zijn politieke loopbaan in Delft af met het burgermeestersambt (1851-1855).

Op 26 oktober 1855 koopt hij buitenplaats en landgoed Eijk en Duijnen van de familie Cohen Stuart voor het bedrag van 27.000 gulden. Vervolgens verhuist hij in november 1855 met zijn gezin naar Huize Eijk en Duijnen. Het gezin bestaat dan uit vader Cornelis, moeder Johanna Jacoba Soek en hun kinderen Paulus Cornelis, Anne Marie, Maria Johanna Wilhelmina en Cornelia Sophia. De oudste zoon Pieter (civiel ingenieur) is dan al vertrokken naar Amerika.

Op 19 december 1881 overlijdt Cornelis in Huize Eijk en Duijnen. Zijn erfenis bevat aan onroerende goederen Huize Eijk en Duijnen met het landgoed van bijna 10 hectaren en een aantal percelen weiland in Loosduinen.

In het totaal ruim 22 hectaren. De erfgenamen besluiten tot een openbare verkoping, die plaatsvindt op 1 en 8 maart 1882 in een herberg te Loosduinen. Mr. Anne Marie koopt de buitenplaats terug voor 41.700 gulden. De andere percelen worden aan derden verkocht, waarna de erfgenamen hun erfdeel in geld kunnen ontvangen.

Waarom besloten werd om er daarna een begraafplaats (Nieuw Eik en Duinen) van te maken is te lezen in het artikel dat archivaris Guus MG in 2003 schreef en dat terug te vinden is op de MG-website in het hoofdstuk “Geschiedenis”.