Maas Geesteranus
Familievereniging

Zoeken

Taal weergave

Login Formulier

Enkel familieleden en aanverwanten krijgen toegang tot de afgeschermde informatie.

Diversen

Arnoldus Geesteranus (1593-1658) - vermelding in Album amicorum van Wolfgang Marcus

Album amicorum van Wolfgang Marcus ('Marcus') GualtherusAlbum amicorum / van Wolfgang Marcus ('Marcus') Gualtherus (1585-ca. 1635), rector der Latijnse school te Kampen en Frederikstad, uit Weinheim.

Bevat ca. 194 inscripties, inclusief een eigendomsinscriptie, geplaatst door medestudenten en kennissen te Weinheim, Zweibrücken, Hornbach, Bingen, Heidelberg, Herschbach, Marburg, Kampen, Steenwijk, Vollenhove, Blokzijl, Harderwijk, Leiden, Den Haag, Gouda, Hoorn, Utrecht, Steinfurt, en Hamburg.

Het boek is eigendom van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag en bekend onder nummer 133 L 8.

 

Album amicorum van Wolfgang Marcus ('Marcus') Gualtherus

Op pagina 210 staat een inscriptie van Arnoldus Geesteranus.

Melanie Henriëtte MG (1970) - foto kabinet Rutte 14 oktober 2010

Kabinet Rutte 14 oktober 2010

Melanie Henriëtte MG (1970) werd op 28 juni 1970 geboren als eerste kind van Gustaaf Arnold MG (1942) en Margaretha Trinette Erica Helleman (1943).

Op deze foto het kabinet Rutte, geïnstalleerd op 14 oktober 2010.

zittend van links naar rechts:

Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en Milieu (I&M)

Piet Hein Donner, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Mark Rutte, minister-president (MP), minister van Algemene Zaken (AZ)

Maxime Verhagen, minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)

Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

staand van links naar rechts:

Henk Kamp, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie (V&J)

Marja van Bijsterveldt, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Kees Jan de Jager, minister van Financiën (Fin.)

Uri Rosenthal, minister van Buitenlandse Zaken (BuZa)

Gerd Leers, minister voor Immigratie en Asiel (I&A)

Hans Hillen, minister van Defensie (Def.)

Waardering van Schilderijen

Waardering van Schilderijen (voorkant)Deze waardering van schilderijen komt waarschijnlijk uit het huis van Jean Albert MG.

Transcriptie:

's Gravenhage, 11 Augustus 1885

Waardering der Schilderijen, nagelaten door wijlen den Weledelgeb. Heer ..... Maas Geesteranus, zoals die zich op heden bevonden in het huis ....................... te Delft,

gedaan door H.G. Tersteeg

Zaal

H. van de Sande Bakhuyzen, liggend vee........f. 200,--

Hari, Waschmeisje...............................................f.   75,--

B.J. van Hove, Stadsgezicht................................f. 200,--

G.J.J. van Os, Bloemstuk....................................f. 300,--

van Kuijk, Wie doet het?...................................f. 150,--

P.A. Haaxman, Jongeling.................................f.   25,--

van Schendel, Kaarslicht..................................f. 250,--

Lieste, Landschap.............................................f. 600,--

H. Koekkoek Jr., Marine....................................f. 300,--

P.A. Haaxman, Ontvluchting van Hugo de Groot........f.  75,--

                                      transporteer..................f. 2175,--

 

Waardering van Schilderijen (achterkant)