Maas Geesteranus
Familievereniging

Zoeken

Taal weergave

Login Formulier

Enkel familieleden en aanverwanten krijgen toegang tot de afgeschermde informatie.

Diversen

Maria Wilhelmina Just de la Paisières (… - 1890) – verklaring van geen bezwaar

Verklaring van geen bezwaar voor aanvraag toevoeging Geesteranus bij de koning van weduwe van der Sleijden Geesteranus (1842-07-15)

Maria Wilhelmina Just de la Paisières was getrouwd met Cornelis Willem van der Sleyden Geesteranus (1808 – 1840).

Cornelis Willem overleed in 1840 en had geen kinderen.

Zijn ongehuwde en kinderloze broer Willem Albert Geesteranus overleed in 1842. Er was daarna geen man meer die de naam “Geesteranus” droeg. Wel was er nog een dame: Petronella Georgetta Geesteranus, de tweede vrouw van Pieter Corneliszn Maas én de tante van Cornelis Willem.

Petronella Georgetta heeft de weduwe van haar neef(je) Cornelis Willem van der Sleyden Geesteranus, dus Maria Wilhelmina Just de la Paisières, vervolgens gevraagd of zij er bezwaar tegen had dat de naam “Geesteranus” aan de achternaam van de vier zonen uit Pieters eerste huwelijk zou worden toegevoegd.

Met deze verklaring d.d. 15 juli 1842 geeft Maria Wilhelmina Just de la Paisières aan geen bezwaar te hebben.

Jean Albert MG (1799-1885) – toekennen van een honorabele demissie

Toekennen van een honorabele de missie aan J.A. Maas (1817-10-31)

Jean Albert MG (1799-1885) werd op 23 april 1799 geboren als oudste zoon van Pieter Corneliszn Maas (1766-1850) en Willemina Susanna Geesteranus (1772-1827).

Dit bericht over een honorabele demissie (ontslag) werd hem op 31 oktober 1817 mede gedeeld. De COMMISSARIS–GENERAAL

 

van OORLOG,

 

Gezien hebbende Zijner Majesteits Besluit van den 18 dezer no 16.

Informeert den Kadet JA Maas bij de artillerie en genie school te Delft dat hem bij het gemeld besluit in die hoedanigheid honorabele demissie wordt verleend.

’S Gravenhage den 31 October 1817

De Commissaris Generaal