Maas Geesteranus
Familievereniging

Zoeken

Taal weergave

nlenfrdeptes

Login Formulier

Enkel familieleden en aanverwanten krijgen toegang tot de afgeschermde informatie.

Levensverhalen

Pieter MG (1832-1887) - levensverhaal

Portret Pieter MG (1832-1887)Pieter MG (1832-1887) werd op 19 augustus 1832 in Delft geboren als derde kind van Jean Albert MG (1799-1885) en Maria Elisabeth de Gelder (1804-1869).

Pieter was lid van de gemeenteraad van Delft (1868-1887) en majoor commandant van de d.d. Schutterij.

Hij trouwde op 23 juli 1858 in Dalfsen met Suzanna Leonora barones van Dedem (1831-1902), geboren op 1 februari 1831 in Dalfsen (Huise den Berg) als dochter van Godert Willem baron van Dedem en Grietje Boxum.

Zij kregen 2 kinderen:

- Maria Elisabeth MG (1861-1919)

- Godert Willem MG (1862-1916)

Pieter overleed op 23 januari 1887 in Delft.

Suzanna Leonora overleed op 28 februari 1902 in Delft.

Pieter MG (1896-1971) - levensverhaal

Pieter MG (1896-1971) werd op 29 januari 1896 in Nijmegen geboren als eerste (en enige) kind van Godert Willem MG (1862-1916) en Elisabeth Repelius (1871-1954). Zijn roepnaam was Piet.

Piet studeerde in 1929 af als civiel ingenieur in Delft. Tussen 1927 en 1930 werkte hij bij firma Chr. Roosendaal in Enkhuizen. Vanaf 1930 werkte hij bij de N.V. Maatschappij Wegenbouw, vanaf 1951: Koninklijke Maatschappij Wegenbouw N.V.
Na de oprichting van de Afdeling Spoorwerken in 1945 was Piet belast met de leiding van deze afdeling, met ingang van 1949 als directeur. In 1961 ging hij met pensioen.

Bij de mobilisatie in augustus 1939 is hij opgekomen als reserve-kapitein en commandant van de zware compagnie in Hoek van Holland. Later werkte hij aan de bouw van versterkingen in de vesting Holland.
Tijdens de oorlog speelde Piet een rol in het verzet. Hij was commandant voor de Bilt en Bilthoven (1942-1946) van de O.D. (organisatie van Nederlandse officieren in het door de Duitsers bezette gebied) en in 1953 mede-oprichter en eerste voorzitter van de plaatselijke afdeling van de Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland. Piet is postuum onderscheiden met het verzetsherdenkingskruis.

In 1945 maakte Piet deel uit van een tijdelijk bestuurscollege dat in de gemeente De Bilt de taken van het gemeentebestuur waarnam. Tussen november 1945 en september 1946 was hij lid van de nood-gemeenteraad van De Bilt. Aansluitend was hij tot 1966 gemeenteraadslid en fractievoorzitter, de laatste vier jaren was hij wethouder. In 1946 was Piet mede-oprichter en eerste voorzitter van de Partij van de Vrijheid, afdeling De Bilt – Bilthoven. In 1948 werd de naam van deze partij veranderd in de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).
Piet was in 1946 mede-oprichter van de familievereniging Maas Geesteranus. Hij bekleedde diverse bestuursfuncties en werd in 1970 benoemd tot ere-voorzitter.

In 2014 verscheen het boek “Bilthoven en De Bilt in de 2e Wereldoorlog” geschreven door Bernard Schut.
In dit boek staat het volgende over Piet MG:

In Bilthoven was de staf gevestigd van het 88e Duitse Legerkorps. Hele stukken van de gemeente waren Sperrgebiet, afgezet met prikkeldraad en met wachtposten. Het waren jaren van gebrek aan voedsel, licht, warmte. Er heerste angst, voor de razzia’s en de iedere dag mogelijke bombardementen. Er was de bezetting en het verzet, soms bijna tegen beter weten in, soms roekeloos, maar ook vol heilige overtuiging van de waarden waar men voor streed. Er waren collaborateurs, onderduikers. Soms naast elkaar wonend, zoals in de Overboslaan. Velen werden gedwongen tot dwangarbeid, afgevoerd in krijgsgevangenschap, verdwenen in concentratiekampen.
Al vroeg in najaar 1940 werd de OD, de Ordedienst, in het leven geroepen, samengesteld uit militairen, beroeps en dienstplichtig, van alle rangen. De OD kende daardoor een hiërarchische structuur, zoals in het leger. Aanvankelijk was het primaire doel het herstel van de orde na de spoedige verwachte bevrijding. Toen deze uitbleef, pleegde de OD alle vormen van verzet: sabotage, wapensmokkel, spionage, vervalsing, overvallen, enz.
De tweede landelijke organisatie was de LO, de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers. Het strijdende gedeelte van de LO was de LO-KP, de knokploegen, gericht op gewapend verzet.
Piet Maas Geesteranus was als reserve kapitein plaatselijk commandant van de OD. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het verzet in de gemeente – hoewel de auteur weinig specifieke informatie over hem heeft kunnen vinden. Hij heeft leiding gegeven bij de KP en later bij de BS (Binnenlandse Strijdkrachten opgericht in september 1944). Bij de BS vervulde hij de rol van plaatselijk commandant van het niet-strijdende gedeelte.

Piet trouwde op 12 juli 1923 in Voorburg met Sigrid Hondius (1899-1988), geboren op 9 juli 1899 in Pretoria/Zuid-Afrika als dochter van Jacobus François Hondius en Emilië Roggen.

Zij kregen vier kinderen:
- Godert Willem MG (1924-2012)
- Erna MG (1925-2014)
- Frans MG (1928-1989)
- Sigrid Emilie MG (1930-2012). Zij werd op 15 juni 1930 in Heemstede geboren en overleed op 13 juni 2012.

Pieter overleed op 5 januari 1971 in Bilthoven.
Sigrid overleed op 16 januari 1988 in Bilthoven.

 

Jean Albert MG (1799-1885) - levensverhaal

Jean Albert MG (1799-1885)

Jean Albert MG (1799-1885) werd op 23 april 1799 in Delft geboren als oudste zoon van Pieter Corneliszn Maas (1766-1850) en Willemina Susanna Geesteranus (1772-1827).

Zijn roepnaam was Jan.

Jean Albert kreeg bij Koninklijk Besluit nummer 56 van 13 september 1843 toestemming de naam Geesteranus aan zijn achternaam toe te voegen.

Jean Albert is de stamvader van de “Oudste tak” van het geslacht Maas Geesteranus.

Jean Albert werd gedoopt in de Waalsche Kerk in Delft op 5 mei 1799.

Jean Albert is pastor geweest in de Waalse Kerk te Delft vanaf 1834 to 1855.

Hij was lakenfabrikant, lid van de gemeenteraad van Delft (1856-1868), voorzitter van de Kamer van Koophandel in Delft (1857-1870), majoor-commandant van de Schutterij en lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland (1868-1874).

Op 17 april 1867 liet de Burgemeester van Delft Jean Albert weten dat hij in aanmerking kwam voor “een eereteken tot beloning van eervolle langdurige werkelijke dienst bij de Schutterij”.

Het certificaat dat bij het ereteken hoorde is gedateerd 7 april 1867.Koninklijke oorkonde mbt verlenen ereteken aan Jean Albert MG (1867-04-07)

Er is in het digitaal archief van de familievereniging geen document waaruit blijkt of Jean Albert het “eeremetaal” opgespeld kreeg vóór het front van het bataillon of gewoon gezellig thuis.

Het lijkt erop dat Jean Albert in diezelfde periode heeft gedacht “he, ik heb ook nog recht op een ander eereteken!”.

Op 13 april 1867 heeft hij namelijk bij het Ministerie van Oorlog een verzoek ingediend om in aanmerking te komen voor een ereteken omdat hij van 1814 tot 1817 (dus al op zeer jonge leeftijd!) het land diende als militair.

Het Ministerie werkte snel, want op 16 april 1867 stuurt de Minister een brief aan Jean Albert waarin staat dat hij het ereteken krijgt. Ook deze brief bevindt zich in het digitaal archief van de familievereniging. Het certificaat dat bij het eereteken hoort bevindt zich in het archief van de familievereniging maar is groter dan A4 en is daarom nog niet gescand.

Jean Albert MG trouwde op 14 februari 1828 in Amsterdam met Maria Elisabeth de Gelder (1804-1869), geboren op 29 december 1804 in Amsterdam als dochter van van Arien de Gelder en Henriëtte Buning.

Zij kregen 5 kinderen:

- Willemina Susanna MG (1829-1868) werd geboren in Delft op 5 april 1829 en overleed in Delft op 6 augustus 1868.

- Adrien Henri MG (1830-1869) werd geboren in Delft op 6 juni 1830 en overleed in Rotterdam op 17 april 1869. Tien dagen na zijn moeder.

- Pieter MG (1832-1887) werd geboren in Delft op 19 augustus 1832 en overleed in Delft op 23 januari 1887.

- Frederik Anton MG (1834-1894) werd geboren in Delft op 6 juni 1834 en overleed in Arnhem op 22 januari 1894.

- Jeannette Cornélie MG (1835-1900) werd geboren in Delft op 1 september 1835 en overleed in Delft op 1 februari 1900.

Maria Elisabeth overleed op 7 april 1869 in Delft.

Jean Albert overleed op 11 maart 1885 in Delft.