Maas Geesteranus
Familievereniging

Zoeken

Taal weergave

nlenfrdeptes

Login Formulier

Enkel familieleden en aanverwanten krijgen toegang tot de afgeschermde informatie.

Levensverhalen

Iza Cornelia Maria MG (1901-2005) - levensverhaal

Iza Cornelia Maria MG (1901-2005) werd op 3 november 1901 in Rotterdam geboren als tweede kind van Jean Albert MG (1871-1944) en Elisabeth Johanna van Epenhuysen (1868-1967). Haar roepnaam was Iza.

Iza volgde de opleidingen zang en piano aan het Conservatorium van Utrecht. Zji had o.a. zangles van Martine Dhont, Tom Denys en Berthe Seroen. Iza was jarenlang zangpedagoge.

Iza trouwde op 2 juni 1954 in Utrecht met Ahasverus Marinus Valeton (1886-1959), geboren op 30 augustus 1886 in Utrecht als zoon van Josué Jean Philippe Valeton en Anna Christiana Voorhoeve. Zijn roepnaam was Bob.
Bob was weduwnaar van Geertruida Jacoba Mijsberg, overleden in juli 1951 in Roermond.
Bob was leraar natuur- en scheikunde en later directeur van de HBS in Almelo en Roermond.

Bob overleed op 17 augustus 1959 in Utrecht.
Iza overleed op 1 oktober 2005 in Utrecht.
 

Frederik Anton Nanningh MG (1898-1988) - levensverhaal

Frederik Anton Nanningh MG (1898-1988) werd op 4 september 1898 in Rotterdam geboren als eerste kind van Jean Albert MG (1871-1944) en Elisabeth Johanna van Epenhuysen (1868-1967).
Zijn roepnaam was Frits.

Frits was directeur van de Onderlinge Levensverzekering Maatschappij Eigen Hulp in Amsterdam.

Hij trouwde op 1 juni 1929 met Wilhelmina Sophie Clara Haasmann (1897-1982), geboren op 9 januari 1897 in Batavia/Java als dochter van Theodor Renatus Haasmann en henriëtte Mathilde Mor. Zij was gescheiden van Gustaaf Adolf Suermondt.

Hij scheidde van Wilhelmina Sophie Clara en trouwde op 12 mei 1953 in Rozendaal met Adolphine Charlotte Henriëtte Wernardine Frowein (1916-1994), geboren op 4 juli 1916 in Arnhem als dochter van Theodoor Willem Arius Frowein en Adelaide Jeanne Henriëtte barones van Pallandt.
Haar roepnaam was Dolly.

Wilhelmina Sophie Clara overleed op 20 januari 1962 in Vinkeveen.
Frits overleed op 22 februari 1988 in Rozendaal (Gld.)
Dolly overleed op 10 november 1994 in Rozendaal (Gld.)

 

Jean Albert MG (1871-1944) - levensverhaal

Jean Albert MG (1871-1944) werd op 11 september 1871 in Arnhem geboren als oudste zoon van Frederik Anton MG (1834-1894) en Iza Cornelia Marie van Houten (1834-1916).

Zijn roepnaam was Jan.

Jan was controleur van de grondbelasting en van het kadaster in Rotterdam.

Hij trouwde op 22 september 1897 in Zwijndrect met Elisabeth Johanna van Epenhuysen (1868-1967), geboren op 28 april 1868 in Zwijndrecht als dochter van Adriaan Cornelis van Epenhuysen en Aafje Gerritje Stemberg Bosch.
Haar roepnaam was Betsie.

Zij kregen twee kinderen:
- Frederik Anton Nanningh MG (1898-1988)
- Iza Cornelia Maria MG (1901-2005)

Jan overleed op 11 december 1944 in Utrecht.
Betsie overleed op 4 februari 1967 in Apeldoorn.
 

Frederik Anton MG (1834-1894) - levensverhaal

Frederik Anton MG (1834-1894) werd op 6 juni 1834 in Delft geboren als vierde kind van Jean Albert MG (1799-1885) en Maria Elisabeth de Gelder (1804-1869).

00992   Foto van Frederik Anton MG (1834 1894)In 2015 verscheen het boek “Aan de Gennip, Instituut voor de landbouw in Hengelo (1849-1858)” dat door Judith Lettink geschreven werd. Daarin staat dat Frederik Anton van 1853 tot 1857 kwekeling/leerling was op de landbouwschool ‘Aan de Gennip’ in Hengelo.
De door Adrianus de Stoppelaar opgerichte landbouwschool was een driejarige cursus om ‘jongelingen uit de beschaafden stand” tot landbouwers op te leiden. In de winter lag de nadruk op het theoretische onderwijs: natuurkunde, landbouwscheikunde, plantkunde, dierkunde en landmeetkunde. De zomer werd gewijd aan praktisch onderwijs: ploegen, mesten, oogsten, veeverzorging, etc.
De school had plaats voor 10 à 12 interne leerlingen tussen de 16 en 24 jaar. Na de cursus mocht men zich oeconoom of landhuishoudkundige noemen. In 1857 besloot directeur de Stoppelaar de landbouwschool met medeneming van de aanwezige leerlingen te verhuizen naar Heerde op de Veluwe.
Frederik Anton heeft de cursus in 1857 afgerond. Kennelijk was werk en locatie hem goed bevallen want in november van dat jaar kocht zijn vader Jean Albert Maas Geesteranus de boerderijschool voor zijn zoon, die hier nog negen jaar bleef wonen.
Op de school had Frederik Anton Joan Walrave van Houten leren kennen, die van 1851 tot 1854 de cursus had gevolgd.
Joan verhuisde na de cursus naar het landhuis het Meenink te Hengelo, dat in 1852 door zijn vader Bernardus van Houten was gekocht.
In 1864/1865 werden de boerderijschool en inboedel via een veiling verkocht en ging Frederik Anton bij zijn oud-studiegenoot op het Meenink wonen. Hij woonde er vier jaar en leerde er Joan’s zuster Iza Cornelia Maria van Houten kennen, die sinds 1863 weduwe was van Hermanus van Craandijk. Zij had twee kinderen van Hermans van Craandijk: Johannes Bernardus en Maria Petronella.

Iza Cornelia Marie van Houten (1834 1916)

Hij trouwde op 10 maart 1870 in Zutphen met Iza Cornelia Marie van Houten (1834-1916), geboren op 21 augustus 1834 in Amsterdam als dochter van Johannes Bernardus van Houten en Sara van Heukelom.

Zij kregen drie kinderen:
- Jean Albert MG (1871-1944), geboren op 11 september 1871 in Arnhem
- Adrien Henri MG (1873-1965), geboren op 9 juli 1873 in Arnhem
- Jeannette Cornélie MG (1875-1936), geboren op 25 september in Arnhem en overleden op 12 augustus 1936 in Den Haag

Frederik Anton overleed op 22 januari 1894 in Arnhem.
Iza Cornelia Marie overleed op 13 april 1916 in Den Haag.
         

Sigrid Emilie MG (1930-2012) - levensverhaal

Sigrid Emilie MG (1930-2012) werd op 15 juni 1930 geboren als vierde kind van Pieter MG (1896-1971) en Sigrid Hondius (1899-1988).
Haar roepnaam was Milie.

Milie volgde de studie Middelbaar Engels in Utrecht (1955) en werkte van 1970 tot 1988 als docente Engels aan het Johannes College in Den Helder. Daarnaast gaf Milie privé-lessen als remedial teacher.

Zij trouwde op 6 oktober 1956 met Hendrik Phoebus Romer (1926-2008), geboren op 22 april 1926 als zoon van Phoebus Romer en Wieteke Anna Viersen.
Zijn roepsnaam was Henk.
Hij was officier bij de Koninklijke Marine in Den Helder.

Zij kregen drie zonen:
- Pieter Phoebus Romer (1957) werd op 8 augustus 1957 geboren in Bedhampton/Engeland
- Frans Willem Romer (1960) werd op 18 mei 1960 geboren in Den Helder
- Marijn Hendrik Romer (1967) werd op 19 augustus 1967 geboren in Den Helder

Henk overleed op 13 augustus 2008 in Den Helder.
Milie overleed op 13 juni 2012 in Den Helder.

 

Frans MG (1928-1989) - levensverhaal

Frans MG (1928-1989) werd op 25 februari 1928 in Heemstede geboren als derde kind van Pieter MG (1896-1971) en Sigrid Hondius (1899-1988).

Frans emigreerde in mei 1951 naar Nieuw-Zeeland.

Hij trouwde op 16 november 1951 met Leonie Adeline Brewer van Vrijenes (1928-2003), geboren op 22 juli 1928 op Java/Nederlands-Indië als dochter van Max Diederik Brewer van Vrijenes, Heer van Vrijenes en Sluipwijk, en Marie Christine Arnoldine Erdbrink. Haar roepnaam was Leonie.

Zij kregen zes zonen:
- Pieter MG (1952-2008), geboren op 2 september 1952 in Hunterville/Nieuw-Zeeland
- Jan Diederik MG (1953), geboren op 4 oktober 1953 in Hunterville/Nieuw-Zeeland (roepnaam John)
- Michael Paul MG (1955-1995), geboren op 5 januari 1955 in Hunterville/Nieuw-Zeeland
- Willem Ernst MG (1956), geboren op 18 juli 1956 in Hastings/Nieuw-Zeeland (roepnaam Erny)
- Henri Hugo MG (1958), geboren op 11 maart 1958 in Hastings/Nieuw-Zeeland (roepnaam Hugo)
- Robert Christiaan MG (1961), geboren op 14 maart 1961 in Whangaroa/ Nieuw-Zeeland (roepnaam: Robert)

Frans overleed op 8 februari 1989 in Nieuw-Zeeland.
Leonie overleed op ?? 2003 in Nieuw-Zeeland.
 

Erna MG (1925-2014) - levensverhaal

Erna MG (1925-2014) werd op 22 april 1925 in Delft geboren als tweede kind van Pieter MG (1896-1971) en Sigrid Hondius (1899-1988).

Erna behaalde in 1944 het diploma Gymnasium B. Ze volgde de opleiding Kinderverzorging en Opvoeding en was daarna een paar jaar werkzaam in Nederland, Frankrijk, Engeland en Zweden, onder meer als observatrice voor kinderpsychiaters. Zij stuurde daarnaast heilgymnastiek, massage en fysiotherapie. Zij werkte als fysiotherapeute in ziekenhuizen en in haar eigen praktijk. Ze bestudeerde acupunctuur en meridiaantherapie en schreef enkele kleine publicaties.

Erna overleed op 11 maart 2014 in Bilthoven.

De bestuur van de familievereniging MG stuurde onderstaand bericht aan de familieleden:
Zojuist ontvingen wij het trieste bericht van het plotselinge overlijden van Erna Maas Geesteranus (1925 - 2014). Erna was zeer kort geleden naar een nieuwe woning in Bilthoven (waar zij al heel lang woonde) verhuisd en is daar als gevolg van een 'uitval' gevallen en aan de gevolgen daarvan overleden. De laatste keer dat velen van ons haar hebben ontmoet was tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in Amersfoort. 'Erna wordt niet ouder' spraken wij onder elkaar en tegenover haar uit. En zo was het ook. Al jaren een vaste en lange tijd zeer actieve 'waarde' in de familie. Slechts bij hoge uitzondering was zij afwezig tijdens de bijeenkomsten. Lange tijd heeft zij zich bijzonder ingespannen voor de Familievereniging en - geschiedenis door zeer adequaat alle 'persoonsinformatie' te verzamelen en deze om te zetten in de befaamde en steeds maar uitdijende stamboom. Ze had wel moeite met de intrede van het digitale tijdperk, ook op dit gebied en heeft nog lange tijd, en wellicht tot op de dag van vandaag, haar schaduwarchief bijgehouden. Erna was dan ook met ere erelid van onze Familievereniging.
Wij zullen haar ons herinneren als een altijd actieve, betrokken tante (want tante was ze inmiddels voor ons allemaal, behalve dan voor enkele generatiegenoten), die een pittige discussie over actuele onderwerpen niet schuwde en zich in haar standpunten altijd vasthoudend toonde. We zullen haar erg missen!

 

Louise Françoise MG (1951-2015) - levensverhaal

Louise Françoise MG (1951-2015) werd op 16 maart 1951 geboren als eerste kind van Godert Willem MG (1924-2012) en Diderica Elisabeth Willemina van Reede (1924-1998).
Haar roepnaam was Lous.

Lous volgde de MMS (1971) en behaalde in 1987 het Praktijkdiploma Boekhouden.
Zij deed administratief werk in een peuterspeelzaal en werkte voor een administratie- en belastingadvieskantoor (1988-1997). Vanag 1997 werkte voor een reclame- en markeringbureau.
Van 1993 tot 1997 werkte ze als vrijwilligster voor de Organisatie Burenhulp.

Zij trouwde op 21 oktober 1974 in Den Haag met Frits van Geleuken (1935-1997), geboren op 22 april 1935 in Den Haag.
Frits volgde de opleiding MBO Engels A, B en C. Hij werkte als leraar Engels in het middelbaar onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs. Hij was conrector van de haagse Hogeschool.

Zij kregen vier kinderen.

Op 21 april 1992 scheidden Lous en Frits.

Frits overleed op 28 september 1997 in Den Haag.
Lous overleed op 6 oktober 2015 in Den Haag.

 

Godert Willem MG (1924-2012) - levensverhaal


Godert Willem MG (1924-2012) werd op 17 februari 1924 in Delft geboren als eerste kind van Pieter MG (1896-1971) en Sigrid Hondius (1899-1988).

1941: eindexamen HBS-B aan het Baarnsch Lyceum
1943: staatsexamen Grieks en Latijn.
1945-1949: rechten aan de Rijksuniversiteit Utrecht; doctoraal examen Nederlands Recht
1950-1898: diverse functies bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag, de laatste jaren voor zijn pensionering was hij Juridisch Adviseur van de Minister.

Naast zijn werk bij het Ministerie:
1967: tijdelijke leeropdracht volkenrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam
1978-1994: voorzitter van de Adviescommissie Bezwaren Beoordelingen Buitenlandse Zaken
1980: enkele maanden ter beschikking gesteld van het Internationaal Atoomagentschap in Wenen/Oostenrijk.
1985-1989: lid q.q. van de Staatscommissie Internationaal Privaatrecht in Den Haag.
1986-1993: lid van het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag.

Na zijn pensionering:
1989-1996: lid van de Adviescommissie Volkrenrecht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
1989-1994: griffier van een Amerikaans/Brits arbitrage-tribunaal (Vredespaleis, Den Haag)
tevens: lid voor Nederland van de adviescommissie “European Commission for Democracy through Law) van de Raad van Europa.

Vrijwilligerswerk:
1953-1990: secretaris, later lid van de sectie Internationale Zaken van de Raad van Kerken in Nederland.
1985-1999: bestuurslid ban de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden in Den Haag en Scheveningen.
1985-1997: ouderling in de Houtrustkerk in Den Haag
1989-1994: lid van het Curatorium van het Asser College Europe in Den Haag.

Godert was betrokken bij de oprichting van de Familieverening Maas Geesteranus in 1946 en bekleedde daarin diverse bestuursfuncties.

Hij is benoemd in de Orde van de Nederlandse Leeuw, officier in de orde van Oranje-Nassau en grootofficier in de Orde van Francisco de Miranda van Venezuela.

Godert trouwde op 13 juni 1950 in Bilthoven met Diderica Elisabeth Willemina van Reede (1924-1998), geboren op 21 juli 1924 in Utrecht als dochter van Jacob Lydias van Reede en Margaretha Maria Immink. Haar roepnaam was Liesbeth.

Zij kregen drie dochters:

- Louise Françoise MG (1951-2015) – roepnaam Lous
- Jacoba Lydia MG (1953) – roepnaam Lydeke
- Sigrid Emilie MG (1955) – roepnaam Sigrid

Godert overleed op 18 april 2012 in Den Haag.
Liesbeth overleed op 12 oktober 1998 in Den Haag.
 

Godert Willem MG (1862-1916) - levensverhaal

Portret Godert Willem MG (1862-1916)Godert Willem MG (1862-1916) werd op 10 september 1862 in Delft geboren als tweede kind van Pieter MG (1832-1887) en Suzanna Leonora barones van Dedem (1831-1902).

Godert Willem was van 1893 tot 1916 burgemeester van Gendt en Kapel (Over-Betuwe). Hij trad op als violist in muziekuitvoeringen en was dirigent van het ’s-Gravenmoers Mannenkoor.

Hij trouwde op 10 april 1893 in Nijmegen met Elisabeth Repelius (1871-1954), geboren op 5 februari 1871 in ’s-Gravenmoer als dochter van Franciscus Hermanus Repelius en Sophia Barbara van der Willigen.

Zij kregen 1 zoon: Pieter MG (1896-1971). Hij werd geboren op 29 januari 1896 in Nijmegen.

Godert Willem overleed op 26 februari 1916 in Angeren.
Elisabeth overleed op 27 oktober 1954 in Zeist.
 

Maria Elisabeth MG (1861-1919) - levensverhaal

Maria Elisabeth MG (1861-1919) werd op 15 januari 1861 in Delft geboren als eerste kind van Pieter MG (1832-1887) en Suzanna Leonora barones van Dedem (1831-1902).

Zij trouwde op 27 juli 1883 in Delft met Joseph Ramaer (1847-1908), geboren op 16 oktober 1847 in Zutphen als zoon van Johannes Nicolaas Ramaer en Wilhelmina Henriëtte Gockinga.

Joseph was militair, o.a. kolonel der Artillerie.

Joseph overleed op 24 november 1908 in Delft.
Maria Elisabeth overleed op 9 december 1919 in Den Haag.